5. december 2018, svetovni dan tal Združenih narodov 

Tla so naš najpomembnejši ekosistem, saj nam z vidika preživetja nudijo vrsto ekosistemskih storitev kot so hrana, čista voda, surovine, itn.

Poseben poudarek je treba nameniti tudi na osnovnim funkcijam tal, kot so kroženje hranil, preprečevanje erozije, filtriranje, skladiščenje ogljika in ohranitev biodiverzitete (nadzemne in podzemne).

Namen letošnjega dogodka je osveščanje javnosti o tveganjih za človeka in okolje zaradi onesnaženih tal in hkrati poziv k reševanju problematike onesnaževanja tal (»Be the solution to soil pollution«). 

Platforma za tla Alp

Platforma za tla Alp “The Alpine Soils Platform” je bila vzpostavljena kot prva spletna stran o tleh in za tla, ki pokriva celoten alpski prostor. Je prva alpska platforma za podporo informacijam in odločanju o tleh, saj vsebuje informacije o tleh, svetovanje strokovnjakov, najboljše prakse ter vse pomembne rezultate projekta, z namenom vključitve teme tal v lokalno in regionalno upravljanje in načrtovanje.

Vsi deležniki, tako iz gozdarskega, kmetijskega in prostorskega sektorja, ter drugi si lahko pomagajo s to platformo. Osnovna platforma je v angleščini, za vsako alpsko državo pa obstajajo strani v lokalnih jezikih, kjer najdete tudi več informacij lokalnega značaja. Prav s temi informacijami smo zagotovili uporabnost in dostopnost vsem deležnikom ter interesentom.

Naš cilj je tudi spodbujati Alpsko partnerstvo za tla, saj trdno verjamemo, da lahko le skupaj bolje upravljamo s tlemi in postavimo temelje za trajnostni razvoj v vseh sektorjih.

Radi bi vas vzpodbudili, da nam pošljete informacije o dobrih praksah v vaši regiji, saj le z izmenjevanjem znanja in z primeri dobrih praks lahko naredimo največ za ohranjanje in varovanje tal v Alpah!

Pokukajte v globine spletne strani ter poiščite odgovore na morebitna vprašanja ali pa nam pišite!