O tleh

Tla so relativno tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz preperine kamnin, kaminskega drobirja, humusa in živega sveta. So naravno telo, ki pokriva kamnito zemljino skorjo, in poseben porozni prostor, pedosfera, v kateri živi izjemno veliko število različnih vrst in velikosti organizmov. Po zgradbi so tla sestavljena iz slojev oz. horizontov, ki se razlikujejo po lastnostih. Vrsta horizontov in njihova razporeditev v prerezu tal so diagnostični znak za različne vrste – tipe tal. Lastnosti izvorne kamnine ter različna intenzivnost delovanja tlotvornih (pedogenetskih) procesov imajo za posledico nastanek mnogih tipov tal, ki se med seboj razlikujejo v fizikalnih in kemijskih lastnostih in posledično v primernosti za različne vrste rabe.

Tla v kombinaciji s klimatskimi in drugimi dejavniki okolja v temeljih določajo ter oblikujejo kopenske ekosisteme. Zato je tudi vsa biotska pestrost na kopnem primarno odvisna od tal. Nastajanje tal je sicer različno glede na vrsto kamnine, vsekakor je zelo počasen proces in ga merimo najmanj v tisočletjih. Tako je vsako uničenje tal dokončno, saj nastanek novih presega čas trajanja človeške civilizacije. Tla so bistveni del okolja in temelj življenja v kopenskih ekosistemih (iz Tla v okolju, 2017).

Povezava na terminološki kotiček z osnovnimi izrazi, ki jih uporablja slovenska pedološka stroka.

(v pripravi)

 

Reprezentativni profili slovenskih tal. Vir: Links4Soils projekt.