Alpska tla

Alpska tla zagotavljajo širok nabor funkcij, kot so proizvodnja zdrave hrane, regulacija poplav, upravljanje s podnebjem ter zaščita pred naravnimi nevarnostmi. Poleg naštetih funkcij prispevajo tudi k edinstveni krajinski pestrosti alpskega prostora in pri tem igrajo temeljno vlogo pri rekreativno turističnih dejavnostih.

Pomena alpskih tal ne smemo, niti ne moremo podcenjevati. Kajti le-te koristi vključujejo tudi koristi za ljudi, ki živijo nižje v dolinah. Alpska tla so izjemno ranljiva, zaradi česar so skoraj neobnovljivi vir. Prav s tem namenom je trajnostno ravnanje s tlemi bistvenega pomena.  Neustrezna obdelava tal in kmetijska praksa ali pa neprimerni ukrepi za obnovo tal lahko v alpskem prostoru (pre)hitro sprožijo proces degradacije tal. Prav s tem namenom je potrebna implementacija oziroma uporaba najboljših praks za trajnostno zagotavljanje funkcij alpskih tal.