Klasifikacija tal

 

Klasifikacija tal obravnava sistematično kategorizacijo tal, ki temelji na razlikovanju lastnosti tal.

Najpogosteje se uporablja nad-nacionalna klasifikacija, imenovana tudi World Soil Classification, ki jo je razvila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Ponuja uporabne generalizacije o pedogenezi tal glede interakcij z glavnimi dejavniki, ki tvorijo tla.  Prvič je bila objavljena v obliki UNESCO-ve karte zemlja sveta (1974). Številna imena ponujena v tej razvrstitvi, so znana v mnogih državah in imajo podobne pomene.

Slovenska klasifikacija tal je na voljo na  povezavi: Slovenska klasifikacija tal (Prus in sod., 2015)