Klasifikacija tal

Klasifikacija tal obravnava sistematično kategorizacijo tal, ki temelji na razlikovanju lastnosti tal. MOP – Slovenska_klasifikacija_tal (Prus in sod., 2015)  Najpogosteje se uporablja nad-nacionalna klasifikacija, imenovana tudi World Soil Classification, ki jo je razvila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Ponuja uporabne generalizacije o pedogenezi tal glede interakcij z glavnimi dejavniki, ki tvorijo tla.  Prvič je bila objavljena v obliki UNESCO-ve karte zemlja sveta (1974). Številna imena ponujena v tej razvrstitvi, so znana v mnogih državah in imajo podobne pomene.