Ekosistemske storitve tal

Ekosistemske storitve so koristi, ki jih ljudje pridobijo iz ekosistemov (MEA 2005).

Ker Ekosistemske storitve temeljijo na funkcijah in biodiverziteti tal boste v tem poglavju našli dodatne informacije, prav tako pa boste našli prevod knjige Ekosistemske storitve v Alpah, ter žepno različico, obe na voljo za prenos.

 

 

 

Tla imajo, kot sestavni del kopenskega ekosistema, ključno vlogo pri zagotavljanju tako imenovanih ekosistemskih storitev tal, ki jih lahko porazdelimo v štiri skupine:

  • oskrba z dobrinami: posredna in neposredna hrana za človeka in živali, pitna/sladka voda, biomasa za proizvode (les, vlakna) in energijo (les, energetske rastline),
  • regulacijske storitve za delovanje ekosistemov: uravnavanje kroženja in dostopnosti snovi (voda, plini, hranila, onesnažila), klimatskih razmer ter naravnih procesov (erozija, poplave, zemeljski usadi), biotskih procesov in storitev (opraševanje, rastlinske in živalske bolezni),
  • kulturno-izobraževalne storitve: estetske, duhovne, rekreacijske in izobraževalne,
  • podpora in storitve funkcioniranja ekosistemov: zadrževanje in kroženje hranil, pridelava in proizvodnja dobrin, vzdrževanje biotske pestrosti, življenjski prostor.

FAO: Ekosistemske storitve tal

Raznolikost tal omogoča tudi raznolikost storitev tal t.i. ekosistemske storitve tal, ki koristijo ne samo ljudem, temveč tudi živalim in okolju.

V gorskem okolju so nekatere ekosistemske storitve, v primerjavi z ekosistemskimi storitvami v nižinah, še posebej pomembne. Ti sta predvsem zaščita pred erozijo ter zaščita pred poplavami.

Zagotavljanje ekosistemskih storitev talnih ekosistemov se opira na lastnosti, procese in funkcije tal. Prav tako zdrava in raznolika tla zagotavljajo raznovrstnost talnih organizmov (biotsko raznovrstnost), kar zagotavlja delovanje ekosistemskih storitev.