Tla so temelj življenja na kopnem

Tla so pomembna vsaj ker:

  • omogočajo življenje na kopnem ker omogočajo rast rastlin, te so hrana živalim in človeku.
  • so temelj biotske pestrosti; s svojimi lastnostmi določajo naravne rastlinske združbe in s tem tudi živali.
  • omogočajo kroženje snovi / prvin kot so ogljik, dušik, fosfor, kalcij,…. Brez tal ni kroženja, snovi in energije, temeljnih procesov delovanja kopenskih ekosistemov.
  • filtrirajo meteorne in poplavne vode; da očiščene postanejo vir pitne vode,
  • vežejo, razgrajujejo, nevtralizirajo… škodljive snovi;
  • in še in še….

Funkcije in storitve tal so izjemno pomembne. Delovanje tal je samoumevno; saj ga niti ne opazimo ker hodimo po njih (ali ravno zato?). Mogoče se prav zato človeštvo premalo zaveda, da so dobra tla, rodovitna in neonesnažena tla,… temelj obstoja kopenskih ekosistemov, tako naravnih, polnaravnih kot urbanih tleh.

Med mnogimi lastnostmi, ki jih tla v svojem razvoju pridobijo (in tudi izgubijo), smo v kmetijstvu, gozdarstvu, biotehniki, v preteklosti izpostavljali predvsem rodovitnost – temeljno in za obstoj kopenskih ekosistemov najpomembnejšo lastnost. Pridelava hrane/biomase je dolgo veljala za primarno vlogo tal. V zadnjem času postajajo pomembne ključne ekosistemske oz. okoljske funkcije in storitve tal. Razlog intenzivnejšega raziskovanja vloge tal v ekosistemih, vpliva na habitate, sposobnosti izvajanja okoljskih funkcij in storitev tal…, je v veliki meri posledica degradacije okolja v preteklih desetletjih, povečanih potreb po hrani ob hkratnem zmanjševanju obsega kakovostnih kmetijskih površin.

 

11 pomembnejših funkcij tal, ki jih predlaga FAO :

Funkcije tal, Food and Agriculture Organisation (FAO). Vir: FAO