Alpska konvencija

http://www.alpconv.org/_styles/Images/logoALPCONV_en.gif

Alpska konvencija je mednarodni pravni instrument za trajnostni razvoj v alpskem prostoru in predstavlja načelno obvezo za podporo politiki zaščite na področjih: prebivalstvo in kultura, prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti čas, promet, energija ter gospodarjenje z odpadki. Prav tako pomeni alpska konvencija zavezo k sodelovanju na znanstvenem, ekonomskem in tehničnem področju.

Alpsko konvencijo so podpisale alpske države: Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica ter Evropska skupnost. Nosilec Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor. S podpisom so alpske države pristopile k oblikovanju skupne čezmejne politike z enotnim konceptom trajnostnega razvoja gorskega območja.

 

Podrobnejši opis v angleškem jeziku si lahko ogledate v pdf obliki ali dostopate preko spodnjih linkov:

Članek 1: Scope
Članek 2: General obligations

d. soil conservation the Cilj je zmanjšati količinsko in kakovostno škodo, zlasti z uporabo kmetijskih in gozdarskih tlom prijaznih metod, ki minimalno posegajo v tla, z obvladovanjem erozije ter preprečevanja izgube tal za namen pozidave.

Članek 3: Research and systematic monitoring
Članek 4: Legal, scientific, economic and technical cooperation
Članek 5: Conference of Contracting Parties 
Članek 6: Functions of the Conference
Članek 7: Decisionmaking within the Conference
Članek 8: Standing Committee
Članek 9: Secretariat
Članek 10: Amendments to the Convention
Članek 11: Protocols and amendments thereto
Članek 12: Signature and ratification
Članek 13: Denunciation
Članek 14: Notifications