Na območju Alp, so dejavne številne pomembne politične mreže, ki se osredotočajo na področja varstva tal.

 

The Alpine Convention – Alpska konvencija         http://www.alpconv.org/SiteCollectionImages/logohome.png

ELSA – Evropsko združenje za zemljo in tla       http://www.bodenbuendnis.or.at/images/gross/bodenbuendnis_logo.jpg

CIPRA – Dežnik nad Alpami        Rezultat iskanja slik za cipra

EUSALP AG 6 – Akcijska skupina 6 EU strategije za alpsko regijo    

Interreg Alpine Space – Program EU Interreg Alpine Space     

EC JRC – Skupno raziskovalno središče Evropske komisije