Inštitucije s področja tal v Italiji

 

Univerza v Torinu – Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Field of Activity: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, varstvo narave, ozaveščanje o tleh,  ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, namakanje, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, ravnanje s pesticidi, podtalnica, baza podatkov o tleh, GIS

 

Raziskovalni center za kmetijstvo in gozdarstvo Laimburg

Centro di Sperimentazione Laimburg

Field of Activity: kmetijstvo, vrtnarstvo, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, funkcije tal, vrednotenje tal, varstvo tal, ravnanje s tlemi, podpora

 

SiPE – Italijansko pedološko društvo

SiPE – Società Italiana di Pedologia

Field of Activity: ozaveščanje o tleh, gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, pedologija, tla, ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal