Inštitucije s področja tal v Sloveniji

 

Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

Področja dela: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, varstvo narave, ozaveščanje o tleh,  ohranjanje tal in njihovih lastnosti (rodovitnost, kakovost), organska snov v tleh, namakanje, ravnanje s tlemi, trajnostna raba tal, ravnanje s pesticidi, podtalnica, baza podatkov o tleh, GIS

 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Katedra za pedologijo in varstvo okolja (Center za pedologijo in varstvo okolja (CPVO))

Področja dela: kmetijstvo, naravne nesreče, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, ozaveščanje o tleh

 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo, Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja

Področja dela: kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, vrtnarstvo

 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Katedra za obnovljive gozdne vire

Področja dela: gozdarstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, varstvo narave

 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za Krajinsko arhitekturo

Področja dela: prostorsko načrtovanje, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo

Področja dela: prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, ozaveščanje o tleh

 

Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta – Oddelka za geologijo

Področja dela: prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Področja dela: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, vrtnarstvo, ozaveščanje o tleh

 

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo

Področja dela: prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, ozaveščanje o tleh

 

Gozdarski inštitut Slovenije – Oddelek za gozdno ekologijo

Področja dela: gozdarstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, varstvo narave, ozaveščanje o tleh

 

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za okolje

Področja dela: prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, turizem, urbano okolje in gradbeništvo, varstvo narave, ozaveščanje o tleh

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije

Področja dela: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče, varstvo narave, vrtnarstvo, ozaveščanje o tleh