Trajnostno upravljanje z zemljišči kot tudi varstvo tal pogosto zahteva strokovno poznavanje tal.

V zvezi z vprašanji iz različnih strokovnih področij, vam je spodaj na voljo seznam strokovnjakov, ki vam lahko s svojim strokovnim znanjem pomagajo pri pridobivanju specifičnih informacij.

Seznam strokovnjakov bomo sproti posodabljali.

    dr. Borut Vrščaj

Strokovna področja: Pedologija, kmetijstvo, naravne nesreče, turizem, varstvo narave, ozaveščanje o tleh.
Dejavnosti: Funkcije tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, raba zemljišč in soodvisnost s podzemnimi vodami, prostorsko planiranje in kakovost tal, informatika tal in okolja, talni informacijski sistemi, geoinformatika, digitalna kartografija tal.

 

     dr. Tomaž Kralj

Strokovna področja: Gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko planiranje, naravne nesreče, varovanje okolja.
Dejavnosti: Tla, funkcije tal, rodovitnost tal, kakovost tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

 

    dr. Helena Grčman

Strokovna področja: Pedologija, raba in varstvo tal, kmetijstvo, onesnaževanje tal.
Dejavnosti: Tla, funkcije tal, rodovitnost tal, kakovost tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, onesnaženje tal, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje.

 

     mag. Tomaž Prus

Strokovna področja: Pedologija, raba in varstvo tal, onesnaževanje tal, kmetijstvo.
Dejavnosti: Tla, funkcije tal, rodovitnost tal, kakovost tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, onesnaženje tal, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje.

 

      dr. Aleksander Marinšek

Strokovna področja: Gozdna ekologija, pedologija, fitocenologija, geobotanika.
Dejavnosti: Tla, gozdna tla, lastnosti tal, organska snov v tleh, zaščita tal, baza tal.

 

       dr. Mateja Muršec

Strokovna področja: Pedologija, raba in varstvo tal, kmetijstvo.
Dejavnosti: Tla, lastnosti tal, rodovitnost tal, kakovost tal, organska snov v tleh, namakanje, upravljanje tal.

 

       dr. Rok Mihelič

Strokovna področja: Ekologija tal, pedologija, kmetijstvo, gnojenje.
Dejavnosti: Prehrana rastlin, biogeno ravnanje z odpadki, komposti in organska gnojila, uporaba mikroalg v kmetijstvu, biochar-kakovost in uporaba v kmetijstvu, kakovost tal – rodovitnost, kmetijstvo za ohranjanje (CA).