Dobre prakse za trajnostno upravljanje s  tlemi

 

Dobre prakse za trajnostno upravljanje s tlemi na območju Alp.

Izpostavljeni so le najboljši modeli dobrih praks za trajnostno upravljanje s tlemi, ki prikazujejo potenciale trajnostnega razvoja, varovanja okolja in pozitivnega družbenega vpliva. Kako močan bo vpliv dobrih praks je odvisno od regionalnih značilnosti, kot so naravno okolje, politične ureditve, shem financiranja ter javnega mnenja.

Trajnostno upravljanje in varstvo alpskih tal izboljšujeta kakovost alpskega okolja in znatno prispevata k zagotavljanju storitev ekosistemov tal in odpornosti ekosistemov; to pa prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju dobrega počutja ljudi. Protokol o ohranjanju tal Alpske konvencije (mednarodna pogodba) ima za cilj “zaščititi večnamensko vlogo tal, ki temelji na konceptu trajnostnega razvoja.”

Na skromen način, ta knjižica predstavlja sedemnajst praks upravljanja tal v alpskih državah: tj. Avstrije, Italije, Francije, Nemčije, Švice in Slovenije. Odseva raznolikost pristopov k upravljanju tal in okolja, ki se uporabljajo na tem območju, ter obstoječe trajnostno upravljanje tal in narave v različnih sektorjih in panogah; predvsem v kmetijstvu, gozdarstvu, športu in turizmu.

Mi, partnerji v projektu Links4Soils, verjamemo, da se v raznolikosti alpskih držav izvaja ali razvija večje število boljših, raznolikih, celostnih in navdihujočih študij primerov upravljanja tal in zaščite tal.

Knjiga je v angleškem jeziku.

 

Dobre prakse so razvrščene po naslednjih sektorjih:

GozdarstvoKmetijstvoKrajinska arhitekturaNaravne nesrečeTurizem