Dobre prakse za trajnostno upravljanje s  tlemi

 

Dobre prakse za trajnostno upravljanje s tlemi na območju Alp.

Izpostavljeni so le najboljši modeli dobrih praks zatrajnostno upravljanje s tlemi, ki prikazujejo potenciale trajnostnega razvoja, varovanja okolja in pozitivnega družbenega vpliva. Kako močan bo vpliv dobrih praks je odvisno od regionalnih značilnosti, kot so naravno okolje, politične ureditve, shem financiranja ter javnega mnenja.

Identified are role model soil management practices, demonstrating potential of sustainable development, environment protection and positive social influence. Best practice influence depends on regional circumstances, such as natural environment, political situation, funding schemes or public opinion.

Naštete dobre prakse so zbrane s celotne alpske regije in pokrivajo vpletenost različnih sektorjev in ponazarjajo najrazličnejše načine varovanja alpskih tal.

 

Dobre prakse so razvrščene po naslednjih sektorjih:

GozdarstvoKmetijstvoKrajinska arhitekturaNaravne nesrečeTurizem