Na poti k najboljšim praksam v Alpah

Gozdarstvo

Gozdarstvo, torej sečnja, predvsem strojna sečnja, in spravilo lesa lahko ima zaradi neprimerne izvedbe gozdnih del negativne posledice oziroma nepopravljivo škodo. Te so poškodovanje tal in sestojev in s tem pospešitev erozijskih procesov, uničenje podrasti ter vpliv na živali, vdor drugih rab v prostor, poslabšanje stanja nekaterih pomembnih vrst in habitatnih tipov. Zato je prav v alpskem svetu pomembno, da se vprašamo: »Uporaba kakšne tehnologije spravila lesa – kdaj in kje?«

V alpskem svetu so naravne motnje pogoste in se redno pojavljajo v večjem ali manjšem obsegu. V letu 2015 so se gozdarji v Triglavskem narodnem parku (TNP), planoti Pokljuka soočili z zahtevno odločitvijo, kako učinkovito rešiti sečnjo po obsežnem sneženju.

Leta 2015 je bila prvič uporabljena metoda strojnega spravila lesa za TNP. Uporabljena tehnologija je hitra in učinkovita; po drugi strani pa lahko povzroči nepopravljivo škodo na gozdnih tleh in sestojih. Pripravljena je bila karta primernosti tal s tremi kategorijami:

  • Prepovedana strojna sečnja in spravilo lesa
  • Strojna sečnja in spravilo lesa je dovoljeno pod posebnimi pogoji (zamrznjena tla ali snežni pokrov 0,5 m)
  • Strojna sečnja in spravilo lesa je dovoljeno