Na poti k najboljšim praksam v Alpah

Prostorsko planiranje

Prostorsko planiranje vključuje vrednotenje ekosistemskih storitev tal.

Študije o vključevanju pristopa ekosistemskih storitev tal (EST) v prostorsko načrtovanje.

Študije prostorskega načrtovanja na Zgornji Bavarski, Nemčiji in Tirolski Avstriji vključujejo pristop EST in presojanje funkcij tal v sektorju prostorskega načrtovanja občin. S prilagajanjem pristopa EST se razvijajo scenariji načrtovanja za trajnostno upravljanje rabe zemljišč (izogibanje izgubi tal) in ocenjevanja funkcij tal. Rezultati bodo preneseni v praktične regionalne / lokalne načrte upravljanja.

Prenos rezultatov študij tal v načrte upravljanja: transnacionalna izmenjava najboljših rešitev

Krovna dejavnost temelji na rezultatih medsektorskih študij primerov in razvija rešitve najboljših praks. Najboljše prakse rešitev in rezultatov za upravljanje tal se prenesejo v lokalne in regionalne načrte upravljanja / rabe zemljišč, da se izboljšajo ukrepi za zaščito tal in zmogljivost vključenih medsektorskih zainteresiranih strani. Rezultate študije primerov se nato izmenjujejo med zainteresiranimi stranmi v Alpah (ASP) in se razpravljajo poleg transnacionalnega tematskega tečaja.