Na poti k najboljšim praksam v Alpah

Turizem

Trajnostno medsektorsko upravljanje tal:

Turizem in s tem povezane rekreacijske dejavnosti s fizičnimi posegi, izvajanjem različnih dejavnosti npr. prireditve, tekmovanja, idr., množičnega obiska, idr., vznemirjajo živali in ogrožajo rastišča zavarovanih rastlinskih vrst, povzročajo uničenje travne ruše in s tem povezano zbitost in erozijo tal, onesnaženje idr.

Študije IT-SI o vključitvi v gorsko kmetijstvo, turizem, kakovost vode se bodo osredotočile na dejavnosti varstva tal na planinskih pašnikih / smučiščih ter ocenile lastnosti zemlje, geomorfologijo in naravne nevarnosti. Podatki o tleh bodo uporabljeni za izboljšano upravljanje dvojnih gorskih območij (npr. Smučišča). Rezultati se prenesejo v načrte upravljanja in razpravljajo z npr. vodjami smučarskih območij (opazovalci).

Prenos rezultatov študij primerov tal na načrte upravljanja: transnacionalna izmenjava najboljših rešitev

Vseobsegajoče najboljše prakse in rešitve za upravljanje tal bodo prenesene v lokalne in regionalne načrte upravljanja / rabe zemljišč, z namenom izboljšanja ukrepov za zaščito tal in zmogljivost vključenih medsektorskih zainteresiranih strani.