Bonton ravnanja s tlemi

Tla so bistvena za življenje na Zemlji, ključna za rast rastlin in nudijo dom številnim organizmom. Omogočajo ključne ekosistemske storitve, ki vplivajo na dobro počutje ljudi, delovanje ekosistemov in prispevajo k biotski raznovrstnosti. Tla so bistvenega pomena za pridelavo hrane in lesa, shranjevanje in filtriranje vode, shranjevanje in razporeditev hranil, uravnavanje površinskega odtoka in še veliko več.

Zaščita tal je temeljna prednostna naloga vseh. Mnoge pobude po vsem svetu spodbujajo prakse ohranjanja tal, ki ščitijo pred izgubo te življenjsko pomembne zapuščine.

Naš prispevek k zaščiti tal v projektu Links4Soils je zloženka s smernicami – namenjena vsem “uporabnikom”, da bi vsak dan ozaveščali o varovanju tal.

Tla so pomembna v različnih sektorjih odločanja in upravljanja: kmetijstvo, gozdarstvo, naravne nesreče, varstvo narave in biotska raznovrstnost, turizem, prostorsko načrtovanje in urbano okolje.

V okviru projekta Links4Soils smo zbrali, razvili in vizualizirali smernice za trajnostno upravljanje s tlemi.

Kliknite na ikono za Bonton ravnanja s tlemi v slovenskem ali angleškem jeziku.