ELSA – European Land and Soil Alliance

http://www.bodenbuendnis.or.at/images/gross/bodenbuendnis_logo.jpg

Evropsko združenje za tla

ELSA je s svojim članstvom največja evropska mestna mreža, namenjena zaščiti tal. Združuje tako občine in okrožja v devetih evropskih državah kot tudi različne regionalne nevladne organizacije in druge organizacije.

Evropsko združenje za tla ponuja platformo za evropska mesta in občine ter za vse aktiviste za tla. Namen platforme je združevanje,  promocija in izmenjava strokovnega znanja o pomembni temi varstva tal. Zajema tudi rabo zemljišč, upravljanje in zaščito krajine, upravljanje s poplavami, razvojem poselitve in partnerstva, saj dela na različnih projektih. ELSA meni, da je pomembna in dinamična platforma ter lobist za varstvo tal.

Manifest in statut združenja  je osnova za upravljanje lokalnih akcij.