FAO – Evropsko partnerstvo za tla

Cilj Evropskega partnerstva za tla je združiti različne razpršene mreže in dejavnosti, povezane s tlemi, v skupni okvir, odprt za vse institucije in zainteresirane strani, ki so pripravljene aktivno prispevati k trajnostnemu upravljanju tal v Evropi.