FAO Svetovno partnerstvo za tla

http://www.fao.org/typo3temp/pics/a788d762da.jpg

Svetovno partnerstvo za tla je bilo ustanovljeno leta 2013 v okviru FAO (Food and Agriculture Organisation of the UN). Njihovi stebri oziroma področja delovanja so upravljanje s tlemi, ozaveščanje o pomenu tal, raziskovanje tal, ter mednarodno usklajevanje informacij in podatkov o tleh. Pomemben dosežek je razglasitev mednarodnega leta tal v letu 2015.