O projektu Links4Soils

Tla imajo pomembno vlogo v kopenskih ekosistemih, večjo kot smo jo (pre)poznali v preteklosti. Opravljajo t. i. ekosistemske storitve (ESS) ter so temelj življenja na kopnem oz. biotske pestrosti. S tlemi je treba trajnostno upravljati in jih varovati.

Celovit trajnostni razvoj v osnovi zajema ohranjanje kakovosti tal ter sposobnosti izvajanja ekosistemskih funkcij in storitev tal.  Tla so pomembna za delovanje sektorjev (gozdarstvo, kmetijstvo, varovanje narave, načrtovanje, infrastruktura, turizem ipd.). Trajnostni razvoj in upravljanje sta v praksi otežena tudi zaradi pomanjkanja znanja in ciljnih informacij o tleh, uporabnih orodij ter raznolikih in navzkrižnih sektorskih potreb in pristopov.

Namen projekta Links4Soils je predvsem povezati znanje o tleh Alp, povezati uporabnike informacij in strokovnjake pedologe, pripraviti namenske informacije o tleh za potrebe različnih sektorjev ter prikazati primere dobrih praks trajnostnega upravljanja in varovanja tal ter prispevati k boljši izvedbi protokola Varstva tal Alpske konvencije (Soil Conservation Protocol), ki so ga l. 1991 podpisale vse države območja Alp, a ga le s težavo izvajajo.

Med mnogimi rezultati projekta predstavljamo bistvena:

  • Ustanovili bomo Partnerstvo za alpska tla (Alpine Soil Partnership), ki bo povezovalo upravljavce (regionalna in lokalna uprava), interesne skupine (npr. NGO) in strokovnjake v skupnih prizadevanjih za boljše in trajnostno upravljanje ter varovanje tal v Alpah.
  • Vzpostavili bomo informacijsko Platformo o alpskih tleh (Alpine Soil Platform), ki bo med drugim posredovala informacije o alpskih tleh, znanja o tleh preko ekspertne spletne svetovalnice, vsebovala spletni GIS-informacijski sistem o alpskih tleh, predstavljala primere dobrih praks varovanja tal, priporočila in druge informacije, ki so uporabne tako za lokalno kot regionalno načrtovanje in upravljanje v prostoru.

Rezultati projekta so pomembni za trajnostni razvoj v Alpah na lokalni, regionalni in tudi državni ravni ter so del mednarodnih aktivnosti (Alpska konvencija, EUSALP AG 6, EC-JRC). Nekateri od njih bodo po zaključku integrirani v European Soil Data Centre.

 

Vodilni partner: Kmetijski Inštitut Slovenije / Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

Vodja projekta: dr. Borut Vrščaj

Trajanje projekta: 1. 11. 2016–31. 10. 2019

Uradna spletna stran projekta Links4Soils

Projekt je sofinaciran s strani European Regional Development Fund, programa Interreg Alpine Space v višini: € 1.975.880,94