April, 2020

Publikacije projekta v slovenskem jeziku

V okviru projetka Links4Soils smo prevedli knjigo o ekosistemskih storitvah, ter malo brošurico, v katerih boste našli zanimive vsebine s področja ekosistemskih storitev tal. Cilj prevoda je približati tla v Alpah čim večjemu številu ljudi, saj bomo le tako dosegli večjo ozaveščenost na tem področju.

 

 

 

 

“Poleg zraka in vode so tla tretja temeljna sestavina kopenskih ekosistemov, ki v resnici omogoča življenje na kopnem – v človekovem okolju. In prav zaradi tega dejstva se je pomembno vprašati, kako in v kolikšni meri tla prispevajo k zagotavljanju ekosistemskih storitev, ali, s pravimi besedami, k zagotavljanju ekosistemskih storitev tal.”

Iz knjige Ekosistemske storitve tal v Alpah

Borut Vrščaj
Kmetijski inštitut Slovenije
Vodja projekta Links4Soils

 

Ostale publikacije, prevedene v italijanski, nemški in angleški jezik so na voljo tukaj.