24.-28. avgust 2020

Razumevanje in upravljanje gorskih tal in s tem povezane ekosistemske storitve

Razumevanje in upravljanje gorskih tal in s tem povezane ekosistemske storitve

Zasedanje

Sklicali: dr. Silvia Stanchi, dr. Michele Freppaz, dr. Borut Vrščaj, dr. Clemens Geitner

Gorska tla zagotavljajo širok spekter uporabnih ekosistemskih storitev za človeka, hkrati pa so izpostavljene številnim grožnjam, ki so povezane z upravljanjem in samim poseganjem v tla. Na zasedanju bo potekala razprava o gorskih tleh s poudarkom na:

– lastnostih in funkcijah gorskih tal,

– gorskih tleh in ekosistemskih storitvah ter

– upravljanju gorskih tal: grožnje, izzivi in ​​perspektive.

Zasedanje bo temeljilo na interdisciplinarnem odprtem pristopu.
Rok za oddajo izvlečkov: 20. februar 2020.

Za več informacij obiščite spletno stran Eurosoil 2020.

Zasedanje bo predstavljeno na kongresu Eurosoil 2020 (Ženeva, 24. – 28. avgust).

Cilj kongresa Eurosoil 2020 je združiti vodilne raziskovalce s področja tal ter deležnike, ki se ukvarjajo z za javnost pomembnimi vprašanji, kot so degradacija tal in posledice podnebnih sprememb. Na kongresu bo poudarjena pomembna premostitvena vloga tistih, ki znanstvena spoznanja vsakodnevno prenašajo v prakso.