Strokovnjaki

Strokovnjaki, ki nudijo individualno pomoč in podporo so:

 

     dr. Gertraud Sutor

Strokovna področja: prostorsko planiranje, varovanje okolja, ozaveščanje o pomenu tal.
Dejavnosti: tla, funkcije tal, vrednotenje tal, varovanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, podzemna voda, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov,  prostorsko planiranje, krajinska arhitektura, razvoj podeželja, dobre prakse, upravljanje s podatki, organizacija dogodkov in delavnic.

     dipl. inž. gozd. Ludwig Pertl

Strokovna področja: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko planiranje, naravne nesreče, varovanje okolja, ozaveščanje o pomenu tal.
Dejavnosti: lastnosti tal, rodovitnost tal, kakovost tal, organska snov v tleh, namakanje tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, podzemna voda, ekologija fitofarmacevtskih sredstev, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

     dr. Tomaž Kralj

Strokovna področja: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko planiranje, naravne nesreče, varovanje okolja.
Dejavnosti: tla, funkcije tal, rodovitnost tal, kakovost tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

 

 

Name Country Fields of Activity
Dr Tomaž Kralj   Soil, soil properties, soil fertility, soil quality, soil management, soil conservation, sustainability, Soil database, GIS.
Dr Gertraud Sutor Soil, soil functions, soil evaluation, soil protection, soil management, sustainability, ground water, soil database, GIS, prevention, spatial planning, landscape planning, regional development, best practices, data management, improving, support, organizing, events, workshops.
Mr Ludwig Pertl   Soil, soil properties, soil fertility, soil quality, soil organic matter, soil functions, soil evaluation, soil protection, soil management, sustainability, ground water, improving, support, events.

< V pripravi>