Raziskovalne inštitucije, univerze in agencije za tla v Alpah

Inštitucije

Organizacije, ki se profesionalno ukvarjajo s temo tal so naštete spodaj.

     Univerziteta v Insbruku / Inštitut za geografijo

Strokovna področja: prostorsko planiranje, naravne nesreče, turizem, mestna gradnja, varovanje okolja.
Dejavnosti: lastnosti tal, organska snov v tleh, namakanje tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno prostorsko planiranje, podzemna voda, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

     Univerza v Torinu / Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranske vede

Strokovna področja: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko planiranje, naravne nesreče, varovanje okolja, ozaveščanje o pomenu tal.
Dejavnosti: lastnosti tal, rodovitnost tal, kakovost tal, organska snov tal, namakanje tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, podzemna voda, ekologija fitofarmacevtskih sredstev, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

     Kmetijski inštitut Slovenije/Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

Strokovna področja: gozdarstvo, kmetijstvo, prostorsko planiranje, naravne nesreče, varovanje okolja, ozaveščanje o pomenu tal.
Dejavnosti: lastnosti tal, rodovitnost tal, kakovost tal, organska snov tal, namakanje tal, upravljanje s tlemi, ohranjanje tal, trajnostno upravljanje s tlemi, podzemna voda, ekologija fitofarmacevtskih sredstev, podatkovna baza tal, GIS pregledovalnik podatkov.

 

 

Institution Country Field of Activity
Agricultural Institute of Slovenia – Department of Agricultural Ecology and Natural Resources  PDF

Kmetijski inštitut Slovenije – Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire

 Slovenia  soil properties, soil fertility, soil quality, soil organic matter, irrigation, soil management, soil conservation, sustainability, ground water, pesticides, Soil database, GIS
University of Innsbruck Institute of Geography

Universität Innsbruck – Institut für Geographie

 Austria  soil properties, soil organic matter, irrigation, soil management, soil conservation, sustainability, ground water, Soil database, GIS,
 University of Torino Department of Agricultural, Forest and Food Service

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

 Italy soil properties, soil fertility, soil quality, soil organic matter, irrigation, soil management, soil conservation, sustainability, ground water, pesticides, Soil database, GIS

< V pripravi>