Podatki in informacije o tleh

Znanstveniki, prostorski planerji in upravljavci zemljišč ter uprava kot tudi politika, za izboljšanje tal in upravljanje s tlemi potrebujejo podatke o tleh. Čeprav v alpskem prostoru obstaja veliko informacij o tleh, je izziv, da najdete zahtevane oz. željene informacije.

Namen tega poglavja je odpraviti pomanjkljivost sestavljanja razpoložljivih podatkov o tleh alpskih držav Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije.

GIS pregledovalnik podatkov za Alpska tla “Alpine Soil Web GIS” je bil vzpostavljen v okviru projekta Links4Soils in omogoča uporabnikom pregled prostorskih podatkov ali vsaj vpogled v obstoječi nabor podatkov.

Nacionalni GIS pregledovalnik podatkov “National Web GISs” vsebuje seznam že obstoječih nacionalnih in regionalnih spletnih GIS podatkov, do katerih lahko dostopate preko URL povezav.