Pregledovalnik podatkov Alpskih tal

Obiščite pregledovalnik podatkov za Alpska tla:
http://arhiv.kis.si/KIS-WebGIS/kis_wg/sfs/Images/AlpineSoilViewer_predlog2_obrezan.jpg

GIS pregledovalnik podatkov Alpskih tal vam omogoča dostop do regionalnih, nacionalnih in trans-nacionalnih Alpskih podatkov o tleh zbranih v okviru projekta Links4Soils. V pripravi.

Dostop to ostalih podatkov je možen na strani Soil Metadata Catalogue.