https://globalsoilbiodiversity.org/sites/default/files/GSBI-Logo3.gif

Save our Soils

Save our Soils je kampanja, ki jo je sprožila Nature & More, partner FAO organizacije. Njihov cilj je povečati ozaveščenost potrošnikov o pomembnosti tal za naše zdravje, varnost preskrbe s hrano in podnebjem.