Alpsko partnerstvo za tla

V okviru projekta Interreg Alpine Space project Links4Soils je bilo vzpostavljeno Alpsko partnerstvo za tla (AlpSP), pri čemer so upoštevane prednostne naloge na regionalni ravni ter naravne in kulturne razmere v Alpski regiji.

Dejavnosti AlpSP so se uradno začele na začetnem sestanku projekta Links4Soils v Ljubljani, maja 2017. Srečanje je omogočilo prvi pregled potreb in idej zainteresiranih strani v Alpski regiji za prihodnje dejavnosti AlpST.

Partnerstvo za Alpska tla si prizadeva združiti vse različne zainteresirane strani in institucije v alpski regiji. Zaželeno je tesno sodelovanje z obstoječimi strukturami, kot so CIPRA, EUSALP AG6, Alpska konvencija, Evropsko partnerstvo za tla (ESP) in Globalno partnerstvo za tla (GSP).